Kött, kyckling och risk för diabetes typ 2

Personer som äter mer rött kött och kyckling uppvisar högre risk för diabetes typ 2. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften American Journal of Epidemiology.

Forskarna följde 63 257 personer under 11 år och registrerade kostintag och insjuknande i diabetes typ 2.

Man fann att de som åt mest rött kött uppvisade 23% ökad risk för diabetes typ 2 jämfört med dem som åt minst. De som åt mest kyckling uppvisade 15% ökad risk för diabetes typ 2 jämfört med dem som åt minst. Sambanden sågs medieras helt av hemjärn för kyckling och delvis för rött kött.

Länk till studien finns här.

Mohammad Talaei, Ye-Li Wang, Jian-Min Yuan, An Pan, Woon-Puay Koh, Meat, Dietary Heme Iron, and Risk of Type 2 Diabetes Mellitus: The Singapore Chinese Health Study. American Journal of Epidemiology, Published: 22 August 2017

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter