Kostrekommendationer enligt EAT-Lancet kan minska förtida död

EAT-Lancet-rapporten utvecklade en kostrekommendation, den så kallade Planetära hälsodieten. Denna innebär ett starkt fokus på hela vegetabilier och en kraftig minskning av animaliska och processade livsmedel.

Följsamhet till denna kost uppvisar ett samband med minskad risk att dö i förtid. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften American Journal of Clinical Nutrition.

Forskarna följde 22 421 deltagare i Malmö Diet and Cancer cohort. De som hade högst följsamhet till Lancet-kosten minskade sin dödlighet i cancer, hjärtsjukdom och alla orsaker med 25% jämfört med dem med lägst följsamhet.

Länk till studien finns här

Stubbendorff A, Sonestedt E, Ramne S, Drake I, Hallström E, Ericson U. Development of an EAT-Lancet index and its relation to mortality in a Swedish population. Am J Clin Nutr. Published online November 13, 2021.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter