Kolesterolrik kost uppvisar samband med bröstcancerrisk

fried-547296_640Att äta en kost med mycket kolesterol (t ex kött, kyckling, ägg, grädde, glass och smör) är kopplat till ökad risk för bröstcancer. Detta enligt en metaanalys som publicerats i tidskriften Nutrition Research.

Forskarna räknade samman resultat från nio studier med totalt 387 069 deltagare som följt intag av kolesterol och insjuknande i cancer.
De som åt mest kolesterol uppvisade 29 procent ökad risk för bröstcancer jämfört med dem som åt minst.

Länk till studien finns här.

Li C, Yang L, Zhang D, Jiang W. Systematic review and meta-analysis suggest that dietary cholesterol intake increases risk of breast cancer. Nutr Res. 2016;36:627-635.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter