Högre risk för bukspottkörtelcancer vid högre köttkonsumtion

steak-771061_640Personer som äter mer rött kött uppvisar högre risk för bukspottkörtelcancer. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften International Journal of Cancer.

Forskarna analyserade intag av rött kött, chark, vitt kött, hemjärn och tillagningsmetod hos 322 846 deltagare i NIH-AARP Diet and Health Study. 1 417 personer (895 män och 522 kvinnor) utvecklade bukspottkörtelcancer under 9,2 års uppföljning.

Man fann att risken för bukspottkörtelcancer var högre hos dem som åt mer kött totalt (20% ökad risk), mer rött kött (22% ökad risk), mer kött tillagat vid hög temperatur (21% ökad risk), mer grillat kött (24% ökad risk), mer välstekt kött (32% ökad risk) och mer hemjärn från rött kött (21% ökad risk). Dessa beräkningar är justerade för rökning, BMI, självrapporterad förekomst av diabetes och intag av mättat fett i syfte att minska risk för sammanblandning av orsaksfaktorer (confounding). När uppdelning skedde efter kön var sambanden signifikanta enbart för män. För kvinnor fann man då signifikant samband mellan högre konsumtion av vitt kött (fågel, fisk) och högre risk för bukspottkörtelcancer (33% ökad risk).

Länk till studien finns här.

Pulkit Taunk, Eric Hecht and Rachael Stolzenberg-Solomon, Are meat and heme iron intake associated with pancreatic cancer? Results from the NIH-AARP Diet and Health Cohort. International Journal of Cancer, nov 2015, DOI: 10.1002/ijc.29964

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter