Hela vegetabilier kan förhindra kognitiv försämring

Personer som äter mer hela vegetabilier (frukt, grönsaker, baljväxter, fullkorn, nötter, frön och bär) uppvisar en minskad risk för att att hjärnan fungerar sämre (kognitiv försämring) när de blir äldre. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften Brain and Behavior.

Forskarna följde 6 134 personer över 65 år under tio år och samlade in data över vad deltagarna åt och deras kognitiva funktion.

Man fann att den fjärdedel av deltagarna som åt mest hela vegetabilier uppvisade 39% lägre risk för kognitiv försämring än den fjärdedel som åt minst.

Länk till studien finns här.

Zhu et al, Plant-based dietary patterns and cognitive function: A prospective cohort analysis of elderly individuals in China (2008-2018), Brain Behav. 2022 Jul 14;e2670.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter