Halverad risk för död av stroke med mer frukt och grönt

Att öka sin konsumtion av frukt och grönsaker förlänger livet och minskar risk för förtida död. Detta visar en ny studie som publicerats i European Journal of Preventive Cardiology.

Forskarna följde 19 333 personer i Östeuropa under 7,1 år, analyserade deras kostintag och samlade in uppgifter om dödsorsaker.

Man fann att de som åt mer frukt och grönsaker hade 48% minskad risk att dö av stroke, Vidare minskade rökare som åt mer frukt och grön risk att dö av alla orsaker under uppföljningstiden med 30% och 38% av hjärtkärlsjukdom.

Länk till studien finns här.

Stefler D, Pikhart H, Kubinova R, Pajak A, Stepaniak U, Malyutina S, Simonova G, Peasey A, Marmot MG, Bobak M, Fruit and vegetable consumption and mortality in Eastern Europe: Longitudinal results from the Health, Alcohol and Psychosocial Factors in Eastern Europe study. Eur J Prev Cardiol. 2015 Apr 22. pii: 2047487315582320. [Epub ahead of print]

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter