Hälsosammare ätande lindrar depression

fruits-155616_640Att ändra sin kost i enlighet med globala kostråd liknande dem från Livsmedelsverket kan lindra depression. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften BMC Medicine.

Forskarna lottade 67 personer till att antingen få kostråd att äta mer hälsosamt eller att få socialt stöd under 12 veckor.
Kostråden fokuserade på hela vegetabilier som frukt, grönsaker, baljväxter, nötter och från djurriket tilläts mindre mängder med mindre fetthalt. Socker, vitt mjöl och charkvaror minskades.

Man fann att gruppen som ändrat sin kost uppvisade en halvering av sina depressiva symtom. I kontrollgruppen sågs endast en minskning mec ca 15%. I gruppen som ändrat sin kost tillfrisknade 32% från sin depression och i kontrollgruppen 8%.

Forskarnas slutsats är att dessa data tyder på att kostförbättring kan vara en effektiv behandling mot depression.

Länk till studien finns här.

Felice N. Jacka, Adrienne O’Neil, Rachelle Opie, Catherine Itsiopoulos, Sue Cotton, Mohammedreza Mohebbi, David Castle, Sarah Dash, Cathrine Mihalopoulos, Mary Lou Chatterton, Laima Brazionis, Olivia M. Dean, Allison M. Hodge and Michael Berk, A randomised controlled trial of dietary improvement for adults with major depression (the ‘SMILES’ trial). BMC Medicine (2017) 15:23

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter