Hälsosam kost är nyckel till att förbättra mental hälsa enligt expertgrupp

vegetables-746007_1280Koständringar kan minska förekomsten av och förebygga mental ohälsa och är ett kostnadseffektivt sätt att förbättra mental hälsa. Detta enligt en officiellt uttalad ståndpunkt från International Society for Nutritional Psychiatry Research som publicerats i tidskriften World Psychiatry. Experterna anser att kostintervention bör spela en nyckelroll i behandling och förebyggande av mental hälsa. De vädjar även till politiska styrmedel för att underlätta hälsosamma kostval som ett sätt att förbättra mental hälsa på befolkningsnivå.
De understryker även att forskning på området mental hälsa och kost bör prioriteras.

Länk till uttalandet finns här.

Jerome Sarris, Alan C. Logan, Tasnime N. Akbaraly, G. Paul Amminger, Vicent Balanzá-Martínez, Marlene P. Freeman,Joseph Hibbeln, Yutaka Matsuoka,David Mischoulon, Tetsuya Mizoue,Akiko Nanri, Daisuke Nishi, Natalie Parletta, Drew Ramsey, Julia J. Rucklidge, Almudena Sanchez-Villegas, Andrew Scholey, Kuan-Pin Su andFelice N. Jacka, International Society for Nutritional Psychiatry Research consensus position statement: nutritional medicine in modern psychiatry. World Psychiatry, Volume 14, Issue 3, pages 370–371, October 2015

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter