Frukt och grönt kan minska risk för astma

inhaler-asthma-400x400

Ny meta-analys som publicerats i tidskriften Nutrition Reviews visar minskad risk för astma hos dem som åt mer frukt och grönsaker. Forskarna analyserade resultaten från totalt 42 studier. Man fann att högt intag av frukt och grönsaker minskade risk för väsande andning hos barn med 24 procent jämfört med dem som åt mindre. De vuxna och barn som åt mer frukt och grönt hade 46 procent minskad risk för astma, jämfört med dem som åt mindre.

Länk till studien finns här.

Seyedrezazadeh E, Moghaddam MP, Ansarin K, Vafa MR, Sharma S, Kolahdooz F. Fruit and vegetable intake and risk of wheezing and asthma: a systematic review and meta-analysis. Nutr Rev. 2014 Jul;72(7):411-28. doi: 10.1111/nure.12121. Epub 2014 Jun 19.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter