Frukt och grönsaker minskar risk för förtida död

Frukt och grönsaker minskade risk att dö under en observationstid mellan 4,6 och 26 år enligt en ny meta-analys som publicerats i British Medical Journal. Forskarna analyserade 16 separata studier och fann att varje portion frukt och grönsaker minskade risk för förtida död med 6 respektive 5 procent.

Hela studien finns här.

Wang X, Ouyang Y, Liu J, et al. Fruit and vegetable consumption and mortality from all causes, cardiovascular disease, and cancer: systematic review and dose-response meta-analysis of prospective cohort studies. BMJ. 2014;349:g4490.

Dancing for love of your fruit and vegetables

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter