Frukt och grönsaker minskar risk för bukspottkörtelcancer

brunchMänniskor som äter mer frukt och grönsaker uppvisar minskad risk för bukspottkörtelcancer. Detta enligt en ny metaanalys som publicerats i tidskriften European Journal of Cancer.

Forskarna lade samman data från 15 fall-kontrollstudier, 8 prospektiva studier och en analys av flera studier.

Man fann att de som åt mest frukt och grönsaker hade 27% lägre risk för bukspottkörtelcancer. När enbart studier som kompenserat för flertalet störande faktorer inkluderats försvagades data något.

Forskarnas slutsats är att dessa data talar för att hög konsumtion av frukt och grönsaker minskar risk för bukspottkörtelcancer. För mer tillförlitliga siffror på hur stor denna riskminskning är behövs fler studier då olika studiedesign verkar resultera i riskminskning av varierande storlek.

Länk till studien finns här.

Wu, Qi-Jun; Wu, Lang; Zheng, Li-Qiang; Xu, Xin; Ji, Chao; Gong, Ting-Ting. Consumption of fruit and vegetables reduces risk of pancreatic cancer: evidence from epidemiological studies. European Journal of Cancer Prevention: Post Author Corrections: June 11, 2015
doi: 10.1097/CEJ.0000000000000171

Fotograf: Tissi Ors

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter