Frukt kan skydda mot demens

113

I en ny studie från Kina ingick 1 324 personer över 55 år. Forskarna samlade in data om kostvanor och analyserade resultat från psykologiska tester och demensformulär.

De som åt mindre frukt hade 4 gånger högre risk för demens. Övriga faktorer som ökade risk var tidigare stroke, kortlivade föräldrar och låg grad av motion.

Att frukt kan skydda mot demens och försämrad kognitiv funktion är i linje med tidigare forskning. En klass av fytokemikalier som kallas flavonoider anses kunna vara betydelsefull (se här, här, här och här).

Ett generellt hälsosamt kostmönster med mycket frukt, grönt och fibrer och mindre kött, socker och vitt mjöl har i tidigare studier visat en minskad risk för demens mellan 40 och 90 procent (se här, här och här).

Chong-Juan Weia, Yan Chengb, Yun Zhanga, Feng Suna, Wei-san Zhanga, Ming-yi Zhanga. Risk factors for dementia in highly educated elderly people in Tianjin, China. Clinical Neurology and Neurosurgery. 18 April 2014. http://dx.doi.org/10.1016/j.clineuro.2014.04.004

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter