Fördelar med växtbaserad kost jämfört med medelhavskost

Att välja en helt växtbaserad (vegansk) kost leder till en större viktnedgång hos överviktiga och förbättrar flera riskfaktorer för sjukdom jämfört med medelhavskost. Detta enligt en banbrytande studie som publicerats i tidskriften Journal of the American College of Nutrition.

Forskarna lottade 62 överviktiga deltagare till att få råd om att antingen äta en helt växtbaserad kost eller en medelhavskost under 16 veckor. Därefter återgick deltagarna till sin tidigare kost under 4 veckor och sedan bytte grupperna studiekost och fick råd om denna under ytterligare 16 veckor. Vikt, blodfetter, insulinkänslighet och blodtryck.

Man fann att deltagarna gick ned 6 kg i vikt när de åt växtbaserad kost, deras insulinkänslighet förbättrades och deras blodfetter inklusive kolesterol förbättrades men inga sådana förbättringar sågs under tiden de åt medelhavskost. Blodtryck förbättrades av båda koständringar, något mer av medelhavskost.

Länk till studien finns här

Barnard et al, A Mediterranean Diet and Low-Fat Vegan Diet to Improve Body Weight and Cardiometabolic Risk Factors: A Randomized, Cross-over Trial, Journal of the American College of Nutrition, Feb 2021

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter