Färre vegetarianer med svår Covid-19-infektion

Vegetarianer är underrepresenterade bland personer som får svår Covid-19-infektion. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften Frontiers in Nutrition.

Forskarna gick igenom data från 509 patienter som lagts in vid ett sjukhus i Taiwan pga Covid-19-infektion. Man delade in dem i tre grupper beroende på infektionens svårhetsgrad och man registrerade också om patienterna var vegetarianer eller inte.

Man fann att de som var vegetarianer oftare fick lindrigare infektion. I gruppen med mild sjukdom var andelen vegetarianer 17,4 procent. I gruppen som fick måttlig till svår sjukdom var andelen 7,6 procent. I gruppen med kritisk sjukdom återfanns inte en enda vegetarian.

Mellan gruppen vegetarianer och icke-vegetarianer fanns ingen skillnad i BMI, kön, tobaksbruk, ålder, vikt, komorbiditet eller svårighetsgrad av lunginflammation.

Länk till studien finns här

Hou et al, COVID-19 Illness Severity in the Elderly in Relation to Vegetarian and Non-vegetarian Diets: A Single-Center Experience, Front Nutr. 2022; 9: 837458.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter