Exponering för animaliskt protein under fosterstadiet kan leda till övervikt i vuxen ålder

kjhgkjhgkjfgfdh

Barn till mödrar som åt mest animaliskt protein under graviditet hade störst sannolikhet att bli överviktiga i vuxen ålder, jämfört med barn vars mödrar åt minst. Detta enligt en ny studie i denna månads American Journal of Clinical Nutrition. Forskarna följde avkomman till 684 gravida deltagare under i genomsnitt 20 år. Risken för övervikt dubblerades respektive tredubblades för män respektive kvinnor vars mödrar hade ätit mest animaliskt protein under graviditeten.

Länk till studien finns här.

Maslova E, Rytter D, Bech BH, et al. Maternal protein intake during pregnancy and offspring overweight 20 y later. Am J Clin Nutr. 2014;100:1139-1148.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter