Expertpanel rekommenderar växtbaserad kost vid diabetes typ 2

Att äta helt från växtriket är ett överlägset sätt att få diabetes typ 2 att gå i remission, dvs att få sjukdomen att gå tillbaka till den grad att mediciner inte längre behövs. Detta enligt en stor panel av experter som publicerat ett konsensusuttalande i tidskriften American Journal of Lifestyle Medicine.

Uttalandet stöds av American Association of Clinical Endocrinology och Academy of Nutrition and Dietetics. De är världens största yrkesorganisationer för diabetesläkare respektive nutritionister och dietister.

Bland uttalanden som stöds finns följande:

  • Kostintervention vid diabetes typ 2 uppnår remission mest effektivt om den understryker hela vegetabilier med minimal konsumtion av kött och andra animaliska produkter.
  • En fettsnål helt växtbaserad kost kost kan ofta bibehålla remission av diabetes typ 2.
  • LCHF med mycket lågt intag av kolhydrater har ett samband med ogynnsamma händelser och risk för hjärtkärlsjukdom. Patienter bör avrådas från att använda denna kost under längre tid.

Länk till uttalandet finns här.

Rosenfeld RM, Kelly JH, Agarwal M, et al. Dietary interventions to treat type 2 diabetes in adults with a goal of remission: an expert consensus statement from the American College of Lifestyle Medicine. Am J Lifestyle Med. Published online May 18, 2022.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter