Ersätta kött med baljväxter minskar oxidativ stress hos diabetiker

jhbvfghnjkjuhygtfvgbhjkVi har tidigare rapporterat om en studie som förbättrade värden av blodsocker, insulin, triglycerider och LDL-kolesterol hos typ-2-diabetiker som ersätter kött med baljväxter bara tre gånger i veckan (se här). Patienter med diabetes typ 2 fick råd om mer hälsosamt ätande med mer frukt och grönt. Hälften lottades till att dessutom ersätta kött med baljväxter och de uppvisade förbättringar enligt ovan i jämförelse med de andra patienterna som behöll kött i kosten.

Forskarna har nu gjort en uppföljande analys och jämfört markörer för oxidativ stress (ox-LDL, MDA och TAC) mellan grupperna. De fann en signifikant minskning i två av de tre analyserade markörerna för oxidativ stress i gruppen med baljväxter i stället för kött.

Forskarnas slutsats är att en hälsosam kost som baseras på baljväxter förbättrar markörer för oxidativ stress hos diabetiker i jämförelse med en kost med kött.

Länk till studien finns här.

Fallah Noroozinejad E, Hosseinpour-Niazi S, Mirmiran P, Hedayati M, Delshad H, Effect of Legumes Intake on the Oxidative Stress Markers in Type 2 Diabetes Patients: A Randomized Cross-over Study, Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism Vol 16 No.5 December, 2014 January, 2015

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter