En politik för växtbaserad mat kan främja hälsa och miljö

Växtbaserade kostregimer har en mycket stor potential att minska ohälsa, förtida död och att gynna miljö och klimat. Detta enligt en litteraturgenomgång av forskare vid WHO Collaborating Center for Nutrition.

Efter genomgång av relevant litteratur slås fast att växtbaserade kostregimer har potential att minska det globala jordbrukets landanvändning med 76%, Växthusgasutsläpp med 49%, förlust av biologisk mångfald med 49% och vattenanvändning med 14%.

Samtidigt skulle detta kostskifte innebära stora hälsofördelar. Idag är en ohälsosam kost den största orsaken till sjukdom och förtida död, större än osäkert sex, alkohol, droganvändning och tobak tillsammans. En kost från växtriket har potential att minska förekomst av kroniska sjukdomar och förlänga våra liv.

Ett skifte till växtbaserad kost hindras av tillgänglighet, kostnader, att många tycker kött är gott och att många felaktigt tror att köttfria dieter leder till näringsbrist, Forskarna föreslår politisk handling för att överkomma dessa hinder.

Länk till artikeln finns här.

Gibbs et al, Plant-Based Dietary Patterns for Human and Planetary Health, Nutrients, 2022,14,1614.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter