Ekologiskt kött inte mindre cancerframkallande

lkjhlkjhlkjhuytuiytiutDet finns en utbredd föreställning att ekologiskt kött inte skulle medföra samma hälsorisker som konventionellt framställt. Stöd för detta saknas i litteraturen. Bara avseende cancer anses inte heller miljögifter och bekämpningsmedel vara det största bidraget till cancer utan nitrosoämnen, peroxiderat animaliskt fett, HCA och PAH. Där föreligger inga skillnader mellan ekologiskt och konventionellt kött.

Nu har forskare i Spanien dessutom analyserat förekomst av cancerframkallande miljögifter (POP persistent organic pollutants) i både ekologiskt och konventionellt framställt kött. Man fann att skillnaden i förekomst av miljögifter var obetydlig mellan proverna.

Forskarnas slutsats är att konsumtion av ekologiskt kött inte minskar cancerrisk genom miljögifter utan den ter sig till och med högre, speciellt för lamm.

Länk till studien finn här.

Ángel Rodríguez Hernández, Luis D. Boada, Zenaida Mendoza, Norberto Ruiz-Suárez, Pilar F. Valerón, María Camacho, Manuel Zumbado, Maira Almeida-González, Luis A. Henríquez-Hernández, Octavio P. Luzardo. Consumption of organic meat does not diminish the carcinogenic potential associated with the intake of persistent organic pollutants (POPs). Environmental Science and Pollution Research, April 2015.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter