Diabetesexperter rekommenderar växtbaserad kost

vegetable-1167362_640Växtbaserad kost bör användas i behandling av diabetes typ 2. Detta enligt en litteraturgenomgång från Canadian Diabetes Association som publicerats online i tidskriften Canadian Journal of Diabetes.

Forskarna har gått igenom tillgänglig forskning om effekten av växtbaserad kost att förebygga och behandla diabetes typ 2.

Man har funnit att växtbaserade koster har ett samband med lägre förekomst av diabetes typ 2 jämfört med andra koster. Vidare har interventionsstudier visat att växtbaserade koster är lika effektiva, om inte mer effektiva än andra koster som rekommenderas vid diabetes typ 2.

Forskarnas slutsats är att växtbaserad kost är ett gott stöd i behandling av diabetes typ 2 samt att diabetescentra bör sprida kunskap om vinsterna till sina patienter.

Länk till litteraturgenomgången finns här.

Sylvia Rinaldi, RD, MScFN, Emily E. Campbell, BA, BSc, John Fournier, BA, BSc, Colleen O’Connor, RD, PhD, Janet Madill, RD, PhD, A Comprehensive Review of the Literature Supporting Recommendations From the Canadian Diabetes Association for the Use of a Plant-Based Diet for Management of Type 2 Diabetes. Canadian Journal of Diabetes Available online 28 July 2016

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter