Diabetes typ 2 kan förebyggas och behandlas med växtbaserade kostmönster

Växtbaserade kostmönster uppvisar fördelar vid behandling och förebyggande av diabetes typ 2, jämfört med andra kostmönster. Detta enligt en litteraturgenomgång som publicerats i tidskriften Advances in Nutrition.

Forskarna gick igenom evidensen bakom att förebygga och behandla diabetes typ 2 med växbaserade kostmönster. Man synade även gällande kliniska rekommendationer.

Man fann att kostmönster som understryker frukt, grönsaker, baljväxter och fullkorn och eliminerar animaliska produkter förbättrar riskfaktorer för diabetes typ 2, inklusive blodsocker, kolesterol, vikt, blodtryck och hjärtkärlsjukdom. Minskat intag av fett och ökad mängd fibrer och komplexa kolhydrater förbättrar riskfaktorer för diabetes typ 2 och hjärtkärlsjukdom.

Författarna förordar vårdgivare att rekommendera en växtbaserad kost till dem som har diabetes eller riskfaktorer för detta. Man bör kommunicera att en växtbaserad kost är näringsmässigt tillräcklig och ger fördelar för allmän hälsa.

Länk till studien finns här.

Jardine MA, Kahleova H, Levin SM, Ali Z, Trapp CB, Barnard NB. Perspective: plant-based eating pattern for type 2 diabetes prevention and treatment: efficacy, mechanisms, and practical considerations. Adv Nutr. Published online June 10, 2021. doi: 10.1093/advances/nmab063

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter