Charkvaror och fisk ökar risk för bröstcancer

time-965184_640Charkvaror och fisk ökar risk för bröstcancer. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften Cancer Causes & Control. Forskarna följde mer än 8 000 kvinnor ur studien Breast Cancer Health Disparities Study. Deltagarnas intag av charkvaror, rött kött och fisk och deras insjuknande i cancer registrerades.

Bland latinamerikanska deltagare hade de som åt mest rött kött och charkvaror 42% ökad risk för bröstcancer jämfört med dem som åt minst.

Bland kvinnor med annat ursprung som åt mest tonfisk ökade risken för bröstcancer med 25% jämfört med de som åt minst.

Miljögifter i tonfisk och intag av rött kött och charkvaror i unga år kan vara orsaken till den ökade cancerrisken.

Länk till studien finns här.

Kim AE, Lundgreen A, Wolff RK, et al. Red meat, poultry, and fish intake and breast cancer risk among Hispanic and Non-Hispanic white women: The Breast Cancer Health Disparities Study. Cancer Causes Control. Published online February 22, 2016.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter