Bättre kognitionsförmåga hos barn som äter mer hälsosam kost från växtriket

ugnsmatBarn som äter en mer växtbaserad kost uppvisar bättre resultat avseende hjärnans funktioner (kognition). Detta enligt en ny studie som publicerats online i tidskriften British Journal of Nutrition.

Forskarna analyserade kostintag hos 216 pojkar och 212 flickor som var mellan 6-8 år gamla. Kostintagen poängsattes enligt två index för hälsosamt ätande (Baltic Sea Diet Score BSDS och Dietary Apporaches to Stop Hypertention DASH). Högt poäng erhålls av högt intag av hela vegetabilier som frukt, grönsaker, frukt och fullkorn och lågt intag av socker, salt, kött och feta mejeriprodukter. Barnen genomgick test av hjärnans funktioner genom Ravens Färgade Progressiva Matriser.

Bland alla barn sammantaget såg man att ett mer hälsosamt ätande enligt dessa index hade ett samband med högre poäng på test av hjärnans funktioner. Sambandet var starkare bland pojkar än flickor.

Länk till studien finns här.

Haapala EA, Eloranta AM, Venäläinen T, Schwab U, Lindi V, Lakka TA, Associations of diet quality with cognition in children – the Physical Activity and Nutrition in Children Study. Br J Nutr. 2015 Aug 14:1-8. [Epub ahead of print]

Foto: Tissi Ors

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter