Bättre hjärtfunktion och syreupptagning hos veganska atleter

Fysiskt aktiva veganer uppvisar under hjärtundersökning tecken på bättre hjärtfunktion och har signifikant högre maximal syreupptagningsförmåga än personer som intar blandkost. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften Diagnostics.

Forskarna utförde ultraljud av hjärta och mätte maximal syreupptagningsförmåga (VO2max) hos 22 veganska amatöridrottare och 30 amatöridrottare som åt blandkost. Deltagarna matchades så att de var lika gamla och tränade lika ofta och intensivt.

Man fann på ultraljud att den relativa väggtjockleken (RWT) var mindre i den veganska gruppen och att funktionen hos vänster kammare var bättre. Båda dessa fynd indikerar en mer effektiv pumpförmåga hos hjärtat. Vidare var den maximala syreupptagningsförmågan (VO2max) ca 10 % högre i den veganska gruppen.

Forskarnas slutsats är att föreställningen att en vegansk kost kan försämra fysisk prestation inte stämmer.

Länk till studien finns här.

Krol et al, A Vegan Athlete’s Heart—Is It Different? Morphology and Function in Echocardiography, Diagnostics 2020

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter