Barn vill inte äta djur

Majoriteten av barn tycker inte det är okej att äta djur och nästan hälften är okunniga om var animaliska produkter kommer ifrån. Detta enligt en artikel som publicerats i tidskriften Journal of Environmental Psychology.

Forskarna undersökte kunskapen om matens ursprung från växtriket eller djurriket hos barn mellan 4-7 år. Barnen fick visa sina kunskaper genom två sorteringsuppgifter (dichotomous sorting tasks).

Man fann stora fel i grundläggande matkunskap, speciellt dålig kunskap uppvisades för animaliska produkter. 41% av barnen påstod att bacon kommer från en växt. Majoriteten av 6-7 åringar tyckte inte att kyckling, kor och grisar är okej att äta.

Forskarnas slutsats är att barn inte tycker att djur är lämpliga att äta och att barns uppfattning av mat kan vara till hjälp för att normalisera växtbaserat, miljövänligt ätande.

Länk till studien finns här

Hahn et al, Children are unsuspecting meat eaters: An opportunity to address climate change, Journal of Environmental Psychology, Available online 9 October 2021, 101705

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter