Baljväxter är ”Functional food” i behandling av diabetes typ 2

159138-347x346-Selection-of-dried-legumes

I en mini-review som publicerats i senaste numret av International Journal of Nutrition and Food Sciences har forskarna sammanställt forskning som visar positiva effekter av att lägga till baljväxter till kosten vid diabetes typ 2.

Man konstaterar att tillägg av baljväxter i kosten upprepat uppvisar sänkning av både blodsocker och insulin efter måltid, vidare ökad insulinkänslighet, lägre blodfetter och minskad oxidativ stress. Dessa positiva effekter beror på att baljväxter är mycket rika på bioaktiva proteiner och peptider, funktionella fibrer, kolhydrater som inte bryts ned samt fytokemikaler.

Forskarnas slutsats är att baljväxter är ett utmärkt val som komplementär behandling av diabetes typ 2.

Länk till studien finns här.

 

Zahra Bahadoran, Parvin Mirmiran. Potential properties of legumes as important functional foods for management of type 2 diabetes: A short review. International Journal of Nutrition and Food Sciences. Published online September 20, 2014 (http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ijnfs) doi: 10.11648/j.ijnfs.s.20150403.12
ISSN: 2327-2694 (Print); ISSN: 2327-2716 (Online)

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter