Att beskatta kött ger stora hälso- och miljövinster

En särskild skatt för att öka priset på rött kött och chark kommer att leda till stora vinster för folkhälsa och miljö, i synnerhet i hög- och medelinkomstländer. Detta enligt en rapport av forskare från Oxforduniversitetet som presenterats vid konverensen 20th Annual Conference on Global Economic Analysis.

Forskarna uppskattade hur mycket rött kött och chark behöver beskattas för att kompensera för den ohälsa dessa livsmedel skapar. Genom att anpassa data från WHO:s rapport Global Burden of Disease uppskattade forskarna överrisk för dödlighet i sjukdomar som hjärtkärlsjukdom, stroke, tjocktarmscancer och diabetes typ 2 som kan härledas till exponering av rött kött och chark.

Globalt uppskattas de hälsorelaterade kostnaderna för rött kött och chark år 2020 uppgå till 300 miljarder dollar. Man fann att en lämplig nivå för beskattning på charkvaror vore 54% och för rött kött 7% globalt. För rikare länder som Sverige rekommenderas 300% skatt för charkvaror och ca 30% för rött kött.

Länk till rapporten finns här.

Springmann, M., Mason-D’Croz, D., Robinson, S., Wiebe, K., Godfray, C., Rayner, M., & Scarborough, P. (2017). Health-motivated taxes on red and processed meat: a modelling study on optimal tax levels and health and climate-change co-benefits (). Purdue University, West Lafayette, IN: Global Trade Analysis Project (GTAP).

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter