Animalisk lågkolhydratkost förkortar livet

Personer som äter mindre kolhydrater och ersätter dessa med animaliska proteiner och fetter uppvisar betydligt högre mortalitet (risk att dö under uppföljningstiden) jämfört med befolkningen i övrigt. Detta enligt en artikel som publicerats i den högt ansedda tidskriften The Lancet.

Forskarna gick igenom kostintag och mortalitet hos 15 428 personer som deltagit i studien Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC). Man kombinerade sedan dessa data med sju andra multinationella studier till en metaanalys.

Man fann att 50-55 energiprocent kolhydrater i kosten uppvisade lägst mortalitet och sedan en gradvis ökande mortalitet både för dem som åt mer och mindre kolhydrater.

Personer som åt <40% kolhydrater uppvisade 20% ökad mortalitet och de som åt >70% kolhydrater uppvisade 23% ökad mortalitet.

När man räknade mer detaljerat på lågkolhydratgruppen sågs 18% ökad mortalitet när animaliska protein- och fettkällor valdes och 18% minskad mortalitet när växtbaserade protein- och fettkällor valdes.

I en intervju avråder ansvariga forskare från den animaliska lågkolhydratkost som vunnit popularitet i Europa och Nordamerika. För långvarig hälsa bör vi välja mat från växtriket.

Länk till studien finns här.

Seidelmann et al, Dietary carbohydrate intake and mortality: a prospective cohort study and meta-analysis. The Lancet, Aug 2018

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter