Våra rekommendationer

Kostrekommendationer från myndigheter och expertpaneler ser stort sett likadana ut över hela världen. Vi uppmuntras äta mer frukt och grönsaker och mindre rött kött. Vidare uppmuntras vi äta mindre socker samt att ersätta vita gryner med fullkorn.

Som exempel visar vi här en sammanfattning från Nordiska Näringsrekommendationer 2012 som publicerades under hösten 2013.

khgkvjhgktfiytf

Den kost som återkommande lyfts som hälsosam benämns ofta som ”medelhavskost”. Nedanför detta stycke visar vi en bild av kosten. Som du kan se består kosten av dagligt intag fullkorn, baljväxter, frukt, grönsaker, olivolja samt mindre mängder mejeriprodukter. Fisk, kyckling, ägg och sötsaker rekommenderas endast veckovis och rött kött endast månadsvis eller inte alls. Daglig konsumtion av liten mängd vin anses hälsosamt.

Benämningen ”medelhavskost” leder tyvärr ofta till förvirring. En anledning till det är att kosten i fråga inte längre äts runt medelhavet. Dessutom tror många att man kan välja ut några av livsmedlen i medelhavskosten, lägga dem till den kost man redan äter och så blir det hälsosammare. Många väljer då vin, ost, olivolja och kyckling. Hälsovinsten i medelhavskosten beror tyvärr inte på dessa livsmedel utan på baljväxterna, frukterna, grönsakerna och fullkornsprodukterna.

En bättre benämning på medelhavskosten vore därför ”växtbaserad” kost. Den är inte helt växtbaserad men i jämförelse med den kost som idag äts av de flesta innebär den en rejäl ökning av hela vegetabilier och en minskning av animaliska produkter.

food_pyramid

Som du kan se när du klickar dig vidare har vi valt att beskriva våra kostrekommendationer i tre steg. Medelhavskost motsvarar våra steg 1-2. Det finns dock ingen forskning som påvisat ett tröskelvärde där en ytterligare ökning av andelen hela vegetabilier i kosten inte längre ger någon hälsovinst. Tvärtom finns det idag mycket forskning som visar hälsovinst av att låta sin kost vara helt växtbaserad.

Vi har därför valt att lägga till ett steg 3 som vi kallar ”optimal” kost. För att illustrera denna använder vi oss av the Power Plate (se bild nedan), en kostcirkel utvecklad av Physicians Committee for Responsible Medicine. De livsmedel som vi i medelhavskosten uppmuntras minska har vi här helt uteslutit och kosten består endast av de livsmedel vi uppmuntras öka.

power plate svensk low

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter