Steg 1 – Nyttigare kost

Som ett första steg, sett till hur du äter nu, börja med att försöka halvera mängden kött, kyckling, fisk, skaldjur, ägg och mjölkprodukter. Detta är produkter från djurriket. Ibland benämns de som animaliska produkter. Anledningen till att detta är att de inte bara orsakar ohälsa indirekt genom att vara tomma kalorier eller orsaka viktuppgång. De innehåller även ämnen som direkt ökar risk för olika sjukdomar. Studier har även visat att ju mer man äter av dessa produkter desto högre risk för sjukdom. Fisk och skaldjur lyfts ofta in i kostrekommendationer som ett hälsosamt livsmedel vi bör äta mer av i stället för kött. Baljväxter är dock långt mer effektivt i att förebygga sjukdom. Det finns heller inget som talar för en hälsovinst av att lägga till fisk och skaldjur till en i övrigt växtbaserad kost. Vi uppmuntrar därför till ett minskat intag även av fisk och skaldjur till förmån för ökat baljväxtintag.

Som nästa steg måste du så klart öka mängden av andra livsmedel. Försök att låta den ökningen bestå av hela frukter, grönsaker, baljväxter, bär, nötter och frön.

Frånsett nötter och frön är kalorimängden i dessa livsmedel avsevärt lägre. Det innebär att mängden mat du äter behöver vara större om du ska få i dig lika mycket kalorier. Om ditt intag av kalorier tidigare varit mer än du behöver och du är överviktig behöver du inte tänka på detta. Om du äter dig lika mätt som du gjort tidigare kommer du i stället att gå ned några kilo i vikt vilket ytterligare kommer bidra positivt till din hälsa.


niv 1
Diagrammet till höger visar en uppskattning av hur fördelningen av ditt intag av livsmedel kan se ut efter den förändring vi beskriver. Notera att en ny färg tillkommit: Blå för baljväxter. Intaget av dessa är så lågt i Sverige att de inte redovisas separat av Jordbruksverket utan räknas in i ”köksväxter”, dvs grönsaker. Därför fanns de inte med i vårt första diagram.

Att ändra sin kost enligt steg 1 innebär att du minskar din risk för de vanligaste kroniska sjukdomar som diabetes, hjärtkärlsjukdom och cancer. Riskminskningen för dig som individ får anses relativt liten men signifikant. Tänker vi oss att hela befolkningen skulle ändra sin kost på samma vis skulle skillnaderna bli mer märkbara. Tusentals färre människor skulle insjukna i kroniska sjukdomar och vår generella hälsa skulle avsevärt förbättras.

Om du lider av småkrämpor som förstoppning, lindrigare värk, hudproblem, trötthet mm kommer du säkert märka att dessa förbättras lite med denna kost och om du är överviktig kommer du säkert se en viss viktnedgång.

 

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter