Förebygga diabetes typ 2 med kost

Diabetes typ 2 är en sjukdom där kosten har en mycket stor betydelse. Övervikt orsakar sannolikt mer än hälften av all diabetes i västvärlden. Dessutom finns det vissa livsmedel som socker och animaliska produkter som verkar öka risken att insjukna även oberoende av den viktuppgång de orsakar.

I befolkningsgrupper där kosten består av i huvudsak hela vegetabilier är förekomsten av diabetes en bråkdel av den vi har i Sverige. Mönstret är väldigt entydigt över hela världen. Ju mer industriellt behandlad skräpmat som chips, läsk, godis, vitt mjöl som äts och ju mer kaloritäta animaliska produkter desto fler drabbas av diabetes.

Diabetes är starkt kopplat till övervikt men inte alla överviktiga drabbas. I Sverige har andelen kraftigt överviktiga ökat senaste årtionden. Idag är det cirka 15% som är kraftigt överviktiga. Trots det ligger förekomsten av diabetes under 5%. Detta beror på två orsaker. För det första så utvecklas sjukdomen med tiden. Många yngre överviktiga har ännu inte drabbats men kommer att insjukna med stigande ålder. För det andra spelar ärftlighet in. Vissa människor har en större motståndskraft gentemot en skadlig kost och övervikt. Viktigt att understryka i det sammanhanget är att våra gener inte har någon absolut makt över sjukdomsutveckling. Vilka gener som uttrycks och i vilken utsträckning styrs i stor utsträckning av vår kost. Det innebär att de som saknar en ökad motstråndskraft mot en skadlig kost har stor möjlighet att hålla sig friska hela livet om de väljer en hälsosam kost. Det gäller inte bara diabetes utan även de flesta kroniska sjukdomar som cancer, hjärtkärlsjukdom och stroke.

För att förebygga diabetes rekommenderar vi våra generella kostråd (se här).

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter