Socker och snabba kolhydrater

Willet et al 2002
I den här artikeln sammanfattas data från Nurses’ Health Study (kvinnor) och Health Professional’s Follow-Up Study (män). Generellt fann man att snabba kolhydrater (high glycemic load) från potatis, pommes frites, vitt bröd, läsk, vitt ris och vit pasta ökade risk. Hos kvinnor sågs 40 procent ökad risk för diabetes hos dem som åt mest snabba kolhydrater. För fullkornsproduker minskade risken med 27 procent hos dem som åt mest. Hos männen sågs 37 procent ökad risk hos dem som åt mest snabba kolhydrater och 30 procent minskad risk hos dem som åt mest fullkorn.

Sun et al 2010
Samma forskarlag analyserade samma kohorter några år senare avseende vitt ris i jämförelse med fullkornsris. Fullkornsris anses vara något sämre än andra fullkornsprodukter. Detta beror på att de stängt taget egentligen inte är en fullkornsprodukt. ”Fullkornsris” kallas på engelska ”brown rice” vilket är mer korrekt eftersom man tagit bort det yttre höljet (som i regel är kvar på andra fullkornsprodukter). Skillnaden är att vitt ris är polerat. Fullkornsris har också högre glykemiskt index (50) än andra fullkornsprodukter men betydligt lägre än vitt ris (89).
Trots detta fann man i denna studie att de som åt mest vitt ris hade 17 procent högre risk för diabetes. De som åt mest fullkornsris hade 11 procent lägre risk. Att ersätta en tredjedels portion (50 g) vitt ris mot fullkornsris skulle potentiellt minska risk för diabetes med 16 procent. Att ersätta samma mängd vitt ris med andra fullkornsprodukter skulle dock sänka risken för diabetes med 36 procent.

Hu et al 2012
Detta är en relativt färsk meta-analys just kring vitt ris och risk för diabetes. Man sammanställde resultat från fyra artiklar som inkluderat totalt sju prospektiva kohortstudier. Man fann att de som åt mest vitt ris i asiatiska befolkningar hade 55 procent ökad risk för diabetes och i västerländska befolkningar var riskökningen 12 procent.

Malik et al 2010
Detta är en meta-analys på studier gjorda på söta läskedrycker och diabetes. 11 studier med totalt 310 819 personer analyserades. Man fann i jämförelse med dem som drack minst läst att de som drack mest läst hade 26 procent ökad risk för diabetes och 20 procent ökad risk för metabolt syndrom.

Sonestedt et al 2012
Detta är en meta-analys som gjordes inför uppdatering av de nya nordiska kostråden NNR 5. Man gick igenom studier publicerade mellan 2000 och 2010. Man identifierade 9 studier som analyserade sockerintag i relation till diabetesrisk. 6 av dessa var prospektiva cohortstudier och 4 av dessa visade ökad risk för diabetes hos dem som åt mer socker.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter