Mjölkprodukter

Lite förvånande visar inte mjölkprodukter samma riskökning för diabetes som andra animaliska produkter. Snarare är tendensen åt att risken minskar lite. En meta-analys kring metabolt syndrom är gjord av Crichton et al (se här) och Elwood et al (se här) har sett över diabetes och hjärtsjukdom i relation till mjölkprodukter.

Anledningen till denna avsaknad av riskökning är oklart. En förklaring skulle kunna vara att mjölkprodukter inte åstadkommer samma försurning av kroppen som övriga animaliska produkter. Det kan också vara så att de som äter mer mjölkprodukter, i synnerhet ost, samtidigt äter mindre kött.

Oavsett rekommenderar vi inte mjölk och ost som bra livsmedel att förebygga diabetes. Om vi jämför med sojamjölk och tofu som växtbaserade alternativ är dessa att föredra då de åstadkommer en långt större riskminskning. Se nedan under nästa rubrik för data kring detta.

Bircarello et al har också visat att sojamjölk sänker blodfetter signifikant bättre än lättmjölk, se här.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter