Frukt

Ibland påstås att frukt ökar risk för diabetes pga att de innehåller mycket socker. Den vetenskapliga litteraturen pekar dock på motsatsen. Ofta analyseras frukt tillsammans med grönsaker vilket gör det vetenskapliga underlaget tunnare. En nyligen gjord sammanställning frän tre prospektiva studier finns från Muraki et al. Återigen är det forskarlaget från Harvard som gått igenom Nurses’ Health Study och Health Professionals Follow-Up Study. Man fann att för varje tre frukter per vecka så minskade risken för diabetes med 2 procent. Man tittade även på olika frukter och bär och fann att blåbär minskade risken mest (26 procent), därefter vindruvor och russin (12 procent) och katrinplommon (11 procent).
Även att risken för metabolt syndrom minskar med ökad fruktkonsumtion är visat av Emaillzadeh et al och McKeown et al.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter