Baljväxter

Villegas et al 2008
I den här studien analyserades en kohort i Shanghai. Totalt 64 227 kvinnor följdes under 4,6 år. Man fann att de som åt mest baljväxter hade 38 procent minskad risk för diabetes och de som åt mest soyabönor hade 47 procent minskad risk. Här hade man matchat för övriga riskfaktorer inklusive BMI. Således är sannolikt den totala riskminskningen (direkt och indirekt) större.

Agrawal et al 2013
Här följdes 156 316 personer i Indien. Hos dem som åt baljväxter varje dag sågs en 29 procent minskad risk för diabetes och hos dem som åt balväxter varje vecka minskade risken 34 procent trots att man matchat för övriga riskfaktorer inklusive BMI.

Morimoto et al 2011
I denna studie från Hawaii fann man inga signifikanta skillnader i risk för diabetes hos dem som åt olika mängder baljväxter. Sannolikt beror detta på att konsumtionen generellt var betydligt lägre än i Asiatiska populationer.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter