Ägg

Djoussé et al 2009
En studie från Harvard där man tittade specifikt på äggkonsumtion. Jämfört med dem som inte åt ägg hade män som åt ägg varje dag 58 procent ökad risk för diabetes och kvinnor 77 procent ökad risk.

Shi et al 2011
Här följdes 2849 personer i Jiangsu-provinsen i China. Man fann att jämfört med de kvinnor som inte åt ägg alls hade de som åt ägg varje dag 201 procent ökad risk för diabetes. Sambandet var svagare för män. När man matchade för BMI minskade riskökningen något.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter