Behandla diabetes typ 2 med kost

Vi börjar här med att presentera de studier gjorda av Neal Barnard då resultaten i stor utsträckning ligger till grund för de kostråd som vi förmedlar.

Barnard et al 2005
Här randomiserades 64 överviktiga post-menopausala kvinnor utan diabetes till antingen en fettsnål växtbaserad kost under 14 veckor eller kostråd enligt National Cholesterol Education Program. Man fann en signifikant större viktnedgång i den växtbaserade gruppen, 5,8 kg mot 3,8 kg. Anledningen att vi nämner denna studie här är att man även såg förbättrad insulinkänslighet i båda grupperna. Förbättringen var större i den växtbaserade gruppen men data nådde inte statistisk signifikans (p = 0.19).

Barnard et al 2006
Här randomiserades 99 personer med diabetes typ 2 till att antingen följa en fettsnål vegansk diet i 22 veckor eller att följa kostråd från American Diabetes Association (ADA). Man fann att 44 procent av patienterna i den veganska gruppen kunde minska sina mediciner och i ADA-gruppen 26 procent. Exkluderande de som ändrat mediciner fann man signifikant större sänkning av HbA1c i den veganska gruppen. Bilden nedan visar detta. Vidare sågs en signifikant större sänkning av både LDL-kolesterol och läckage av äggvita i urinen i den veganska gruppen.

iuyfhjlöiug

 

Barnard et al 2009
Detta är en fortsättning av ovanstående studie. Man fortsatte att följa grupperna i totalt 74 veckor. Man fann att skillnaderna efter justering för medicinändringar höll i sig hela studietiden frånsett vikten där skillnaderna kvarstod men utan statistisk signifikans. Bilden nedan visar utvecklingen av HbA1c i grupperna. Tyvärr försämrades följsamheten till kosterna efter 22 veckor vilket förklarar varför kurvorna vänder uppåt efter detta.

pouihjfgdxsgdjhf

 

Barnard et al 2009
Det här är en litteraturgenomgång av vetenskapen bakom vegetariska koster i handläggning av diabetes. Man sammanfattar att vegetarisk och vegansk kost förbättrar glykemisk kontroll i större utsträckning än konventionella kostråd. Utöver viktnedgång förmedlas denna effekt även sannolikt av minskat intag mättat fett och snabba kolhydrater, ökat intag av fiber och vegetabiliskt protein, minskad intramyocellulär fettkoncentration och minskad inlagring i kroppen av järn.

Tidigare studier

Kiem et al 1976
Här serverades 13 män med diabetes först en kost som rekommenderades av American Diabetic Association, sedan en väsentligen växtbaserad kost med mycket fiberrika kolhydrater. Efter kostbytet kunde de fem män som stod på tabletter för sin diabetes sluta med det. Fyra av fem som stod på insulin < 30 enheter kunde sluta med det. Deras blodfetter sjönk också rejält.

Andersson et al 1979
Samma upplägg men 20 normalviktiga män med insulinbehandlad diabetes typ 2. Resultaten var liknande. 9 patienter kunde sluta med sitt insulin och resten kunde minska sitt insulin. Kolesterolnivåerna sjönk till under 150 mg/dl (3,8 mmol/l).

Barnard RJ et al 1982
Det här är en annan Barnard än ovan nämnda. Handledare för denna studie var Nathan Pritikin. 60 patienter med diabetes erhöll en väsentligen vegetarisk fettsnål, högfiberkost och lättare motion under 26 dagar på ett hälsohem. Man fann att av 23 patienter som tog tabletter mot diabetes så kunde alla utom två sluta med dessa. Av 17 patienter som tog insulin kunde alla utom 4 sluta. Kolesterol i blodet sjönk med i genomsnitt 20 procent.

Barnard RJ et al 1983
Det här är en uppföljning på den föregående studien. Efter 2-3 års uppföljning kunde man konstatera att patienterna hade oförändrade blodsockervärden i fasta jämfört med efter 26 dagar på hälsohemmet. Endast 7 av de 23 patienter som kunnat sluta med tabletter hade börjat igen. Fyra av 13 patienter som kunnat sluta med insulin hade fått börja igen. Man kunde tydligt se att de som börjat med mediciner igen hade ökat fettmängden i maten.

Barnard RJ et al 1994
Här följde samma forskargrupp upp 652 patienter med diabetes som som genomgått samma behandling på hälsohemmet i ovan båda studier. Totalt hade 71 procent kunnat sluta med tabletter mot diabetes och 39 procent kunnat sluta med insulin. 34 procent hade kunnat sluta med sina blodtrycksmediciner och kolesterolnivåerna i blodet var i genomsnitt 22 procent lägre. De bästa resultaten sågs hos de patienter som inte ännu börjat med höga insulindoser. Författarna ansåg att detta visar vikten av tidig livsstilsintervention vid diabetes.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter