Fördjupning

Vi delar upp vårt fördjupningsavsnitt i två delar. Den första rör hur kost kan förebygga diabetes typ 2. Där har vi valt att indela de vetenskapliga artiklar vi presenterar efter vilka livsmedel som analyseras. Det andra avsnittet rör kost som behandling vid diabetes typ 2.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter