Vilken kost motverkar cancer?

Utöver våra generella kostråd innehåller detta avsnitt särskilda reflektioner kring cancer. Många studier visar att man kan påverka risk för att drabbas av cancer med hälsosammare kostval. Det vetenskapliga underlaget är starkast avseende risken att drabbas av cancer primärt. Men även för cancerdrabbade finns det idag studier som visar minskad risk för återfall som beror på kosten. Vi redogör för dessa studier i vår fördjupningdel.

Animaliska produkter
Läser man vetenskapliga artiklar om kost och cancerrisk slås man av ett tydligt mönster. En ökad risk för cancer sammanfaller med ökad konsumtion av animaliska produkter. Sämst i klassen är industriellt behandlat rött kött som bacon, skinka och korv. Där är det vetenskapliga underlaget starkast och riskökningen per konsumerad enhet är också högst. Sedan kommer obehandlat rött kött, kyckling, ägg och mjölk där tydliga samband observeras överlag. För fisk och skaldjur är det vetenskapliga underlaget svagare men för optimalt cancerförebyggande kost rekommenderar vi att du även utesluter dessa produkter ur kosten. Anledningen till detta är dels att  fisk innehåller många av de cancerframkallande ämnen som finns i andra animaliska produkter. Dessutom innehåller de miljögifter som PCB, kvicksilver och dioxiner som misstänks vara cancerframkallande. Halterna av dessa ämnen varierar mellan fiskarter och var de fångats. Hellre än att försöka hålla reda på detta när du handlar mat anser vi det vara ett säkrare alternativ att undvika fisk och skaldjur helt och hållet.

Trots det mycket goda vetenskapliga underlaget att kött orsakar cancer är kunskapen om detta inte särskilt utbredd bland allmänheten, varken i Sverige eller andra länder. Detta är lite underligt om man betänker hur länge det varit känt. För mer än hundra år sedan presenterades de första data som visade sambandet mellan cancer och köttkonsumtion. Studien gjorde stora rubriker i New York Times (se bild nedan och se här för hela artikeln). Stort sett varje år sedan dess har det publicerats vetenskapliga studier som bekräftat resultaten.chicago-headline

Raffinerade vegetabiliska produkter
Detta är produkter där en andel extraherats i syfte att öka energiinnehållet. Detta innebär att man tagit bort allt som är nyttigt och som skulle kunna bidra till minskad sjukdomsrisk. Som exempel kan nämnas socker, vitt mjöl och produkter därav, vitt ris, vegetabiliska oljor och margarin.
Inga av dessa produkter har kunnat sättas i samband med en direkt ökad cancerrisk förutom socker där begränsade data talar för viss överrisk för tjocktarmscancer.
Däremot innebär det en indirekt risk att äta dessa produkter av två skäl. Det första är att de ”tar plats på tallriken” från livsmedel som kan minska din risk för cancer. Det andra är att de ökar risken för övervikt vilket i sig är en riskfaktor för många cancerformer.
Denna indirekta riskökning gäller så klart även för animaliska produkter vilket är anledningen till att vi rekommenderar att du utesluter dem ur kosten helt och hållet.

Oraffinerade vegetabiliska produkter
Här avses alla former av grönsaker, frukter, bär, baljväxter, fullkornsprodukter, nötter och frön i obehandlad form. Även här finns ett entydigt mönster i publicerade vetenskapliga artiklar. Ju mer man äter av dessa produkter desto mindre risk för insjuknande i cancer.
Här är det svårare att gradera vilka produkter som är bättre än andra och vår rekommendation är att du äter dessa produkter i så stor mängd som möjligt och med så stor variation som möjligt. Några produkter som ibland sticker ut som extra gynnsamma är grönbladsväxter som grönkål och spenat, korsblommiga grönsaker som vitkål, broccoli och fänkål. Sen har vi lökväxter och där står ibland vitlök ut som extra gynnsamt.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter