Huvudhals-cancer

Detta är en grupp av cancer som oftast sätts i samband med alkoholintag och tobaksrökning som är vedertagna riskfaktorer. På senare år har även HPV-infektion identifierats som riskfaktor. Kosten glöms därför ofta bort så nedan presenterar vi en del av forskningen som finns på området. Även här finns data som talar för att animaliska produkter ökar risk och ett sannolikt samband mellan högre konsumtion av frukt och grönsaker om minskad risk att drabbas.

Grönsaker
Ju mer grönsaker man äter desto mindre risk har man att insjukna enligt genomgången av Världscancerfonden. Meta-analys var möjlig på fallkontrollstudier där man såg en minskning om 28% för varje 50 g stärkelsefria grönsaker och 29% minskning för varje 50 g råa grönsaker. Författarna anmärker på att riskminskningen inte ser helt linjär ut, utan att man uppnår störst effekt i början. Trots det bör en rejäl riskminskning vara möjlig genom att öka sitt intag av grönsaker om vi väger in att det är fullt möjligt att öka sitt grönsaksintag till mer än 500 g per dag.

Frukt
Här uppvisade meta-analys från Världscancerfonden en genomsnittlig riskminskning om 28% för varje 100 g frukt.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter