Fördjupning

Detta avsnitt är till för dig som vill ta del av vetenskaplig litteratur på området samt fördjupa dig lite extra. Språket i detta avsnitt kan vara lite krångligare men vi hoppas du hänger med ändå. Vi inleder med en överblick av all cancer och fokuserar oss sedan på ett urval av cancerformer. Som utgångspunkt för detta avsnitt kommer vi använda den sammanställning som är gjord om kost och cancer av Världscancerfonden från 2007 och senare uppdateringar. Hela deras rapport finner du här och en sammanfattning här. Utöver denna rapport kommer vi att göra egna tillägg och visa studier och vetenskapliga artiklar vi tycker är särskilt intressanta.

Bilden du ser här nedanför är från deras sammanfattning. Förstora gärna upp och titta igenom. Som du ser framkommer ett tydligt mönster. De specifika kostval som analyserats slår ofta ut liknande för olika cancerformer. Kost från växtriket minskar risk och kost från djurriket ökar risk. Enda undantag är mjölk som anses minska risken för colorektalcancer. Forskarna misstänker dock att minskningen beror på kalciumet i mjölken och inte någon specifik animalisk komponent. Vidare är riskminskningen liten och mjölk anses också öka risken för prostatacancer mer liksom för ett flertal andra sjukdomar. Vi rekommenderar därför inte mjölk för att förebygga colorektalcancer.

Bild Cancer kost beskurenBetänk hur denna bild skulle ha sett ut för 30 år sedan. Sannolik hade den varit helt blank. Vi förutspår att evidensläget kommer att stärkas för det mönster som redan framträder. Fler studier publiceras varje år och som du själv säkert noterat i nyhetsflödet är det frukter, grönsaker, baljväxter, nötter, frön, bär och fullkornsprodukter som faller ut som gynnsamma. Vi anser att evidensläget redan idag är tillräckligt för att rekommendera dessa livsmedel som en del i cancerprevention. Vi anser heller inte att det finns data som talar för någon övre gräns när någon förebyggande effekt inte uppnås. För optimal cancerprevention genom kostval rekommenderar vi därför en kost enbart bestående av dessa livsmedel, dvs en oraffinerad växtbaserad kost.

Verkningsmekanismer 1 – Hur orsakar animaliska produkter cancer?
Anledningen till att kött ökar risken för cancer är flera. Hemjärnet verkar som en katalysator för bildandet av cancerframkallande nitroso-ämnen och aldehyder. När man steker och grillar kött bildas heterocykliska aminer (HCA), polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och glykotoxiner (AGE Advanced glycation end products) som alla är cancerframkallande. Det finns hypoteser som gör gällande att mättat fett och kolesterol i sig är cancerframkallande men dessa mekanismer är inte kartlagda.

Verkningsmekanismer 2 – Hur ökar raffinerade produkter risken för cancer?
Socker är den enda raffinerade växtbaserade produkten där man misstänker att det kan föreligga en direkt riskökning av cancer med ökad konsumtion. Någon föreslagen mekanism är inte klarlagd men det finns data som talar för att risken för tjocktarmscancer kan öka av socker, oberoende av den viktuppgång som det orsakar.

Verkningsmekanismer 3 – Hur skyddar vegetabiliska produkter mot cancer?
Växtbaserad kost motverkar cancerutveckling på flera sätt. Frukter innehåller höga halter antioxidander som vitamin C, fenoler och flavonoider och andra bioaktiva biokemikaler. Vitamin C fångar fria radikaler och rekativa syremolekyler vilket skyddar mot oxiderande skada. Den regenererar även andra antioxiderande vitaminer som vitamin E och inhiberar bildande av carcinogener och skyddar DNA mot mutagena angrepp. Det finns en komplex blandning av fytokemikalier i både frukt och grönsaker som kan ha additativ och synergistisk effekt att hindra cancerutveckling. Utöver den antioxidativa effekt som beskrivits ovan har man i laboratorieförsök även kunnat se följande mekanismer hos fytokemikalier: För det första hindrar de cancerframkallande ämnen från att bilda covalenta bindningar till DNA-molekyler. För det andra ökar de eliminering av cancerframkallande ämnen och för det tredje har de setts hindra kärlnybildning till tumörer. En fjärde mekanism som beskrivits är en direkt cellskadande effekt på tumörceller.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter