Cancer

Att ändra sin kost i hälsosam riktning har sannolikt en mycket stor inverkan på risken att insjukna i cancer. Generellt anses det idag att mer än 30 % av all cancer direkt orsakas av ohälsosamma livsmedel (se här). Därtill kommer indirekta orsaker av vår kost som övervikt och därtill hörande minskande förmåga till fysisk aktivitet. Lägger vi dessutom till alkoholhaltiga drycker till ekvationen stiger andelen cancer som kan förebyggas med kost till långt mer än hälften.
Sannolikt kan även en hälso-optimerad kost med maximalt innehåll av cancerförebyggande ämnen minska risken för den cancer som anses ha andra orsaker som miljögifter, strålning, rökning och ärftlighet.

Vidare finns många studier som talar för att den som drabbats av cancer förbättrar sin prognos genom hälsosammare kostval liksom att den som botats från cancer har minskad risk att återinsjukna.

Världscancerfonden rekommenderar den som vill minska sin risk för cancer att äta en kost huvudsakligen från växtriket. Vi instämmer helt i detta. Alla ämnen i vår kost med påvisad cancerskyddande effekt återfinns i hela ätbara växter. Vidare återfinns de ämnen med påvisad cancerframkallande effekt i animaliska produkter.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter