top of page

Lina Hage Vårdcentral

David Stenholtz föreläser för personalen. Ej öppen för allmänheten.

Karlstad Arenan

David Stenholtz föreläser kl 18.30 om sin nya bok i samarbete med Djurens Rätt Karlstad-Hammarö och NBV. För mer info, skriv till karlstad-hammaro@djurensratt.se.

Hjärntumördagen KI

David Stenholtz föreläser för deltagarna. Ej öppet för allmänheten.

Trosa bibliotek

David Stenholtz föreläser om sin nya bok. Kontakta biblioteket för mer info. Länk till evenemanget läggs upp här när det publicerats. Tid: 19:00.

Medicinkliniken Fagersta

David Stenholtz föreläser för personalen. Ej öppen för allmänheten.

Södersjukhusets bibliotek

David Stenholtz föreläser för sjukhusets personal. Ej öppet för allmänheten.

Luna BVC Södertälje

David Stenholtz föreläser för personalen. Ej öppet för allmänheten.

Järna Vårdcentral

David Stenholtz föreläser för personalen. Ej öppet för allmänheten.

Medicinkliniken Vrinnevisjukhuset Norrköping

David Stenholtz föreläser för personalen. Ej öppet för allmänheten.

Tallhöjdens Vårdcentral Södertälje

David Stenholtz föreläser för personalen. Ej öppet för allmänheten.

Karlskrona

David Stenholtz föreläser vid Ehrensvärdska Gymnasiet i Karlskrona. Samarrangemang med Djurens Rätt. Tid: 14:00. Kontakt: ami.niglov@gmail.com

Medicinkliniken Enköping

David Stenholtz föreläser för personalen. Ej öppet för allmänheten.

bottom of page