top of page

Öppen föreläsning

Vår ordförande David Stenholtz föreläser vid två tillfällen i Viktoriahuset i Göteborg kl 13.00 och kl 15.00. Föreläsningen är ett samarbete med ABF. Mer information: https://t.ly/jSEZg

Utbildningsdag

Utbildningsdag för vårdpersonal och allmänhet i ABF:s lokaler på Sveavägen i Stockholm. Mer info: https://www.lakareforframtiden.se/utbildningsdag2023

Allt för hälsan 10-11 nov 2023

Läkare för framtiden närvarar med en monter under mässan. Kom och säg hej! För mer info: https://www.alltforhalsan.se/

bottom of page