Ansvarsfriskrivning

Denna hemsida erbjuder inte medicinsk rådgivning. Innehållet på denna hemsida är endast för informationssyfte. Att läsa innehållet på denna hemsida, mottaga information från denna hemsida eller överförande av information till och från denna hemsida innebär inte en patient-läkar-relation.

Den medicinska information och/eller information om näringslära som finns på denna hemsida är inte avsedd att ersätta professionellt medicinskt råd, diagnos eller behandling. Sök alltid råd från din behandlande läkare eller annan kvalificerad vårdpersonal om du har några frågor angående ditt medicinska tillstånd. Bortse aldrig från professionella medicinska råd och fördröj aldrig att söka vård för ett medicinskt tillstånd på grund av något du läst på denna hemsida.

Läkare för Framtiden är en religiöst, politiskt och ekonomiskt obunden förening.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Prenumerera via e-post

Följ oss på Facebook

Twitter