Växtbaserade kostråd gynnar patienter och vårdgivare

Foto: Isabella Aryee

Att inspirera patienter till en växtbaserad kost kan ge patienter kontroll över sin hälsa och få sjukdomar som hjärtkärlsjukdom, diabetes typ 2 och högt blodtryck att gå tillbaka. Det ger även arbetsglädje och energi till vårdgivare.

Detta enligt en sammanfattande artikel i tidskriften The Permanente Journal.

Läkaren Benjamin Ha, tidigare medicinsk chef vid Kaiser Permanente (USA:s största vårdbolag) och idag allmänläkare sammanfattar studier och tidigare publikationer kring hälsovinster med ett helt växtbaserat ätande och väver in dessa data i en personlig berättelse hur hans intresse för kostens potential väcktes.

Startpunkten var en patients anhörig som rekommenderat honom böcker av Joel Fuhrman och Colin Campbell. Kunskapen i dessa böcker inspirerade honom att själv börja äta från växtriket och han såg sin övervikt och gikt försvinna. Under åren har han inspirerat många patienter att lägga om sin kost och sett stora resultat. Han vittnar om den glädje och tacksamhet han mött hos sina patienter och hur hans egen arbetsglädje ökat.

2013 skrev Dr Ha med flera en artikel ”Plant-Based Diets: A nutritional Update for Physicians” som delats mycket och den tände en växtbaserad rörelse inom Kaiser Permanente. Kort efter artikeln publicerade företaget en patientbroschyr som syftar till att inspirera patienter till en växtbaserad kost.

Länk till artikeln finns här.
Länk till artikeln från 2013 finns här.
Länk till Kaiser Permanentes broschyr om växtbaserad kost finns här.

Ha, The Power of Plants: Is a Whole-Foods, Plant-Based Diet the Answer to Health, Health Care, and Physician Wellness? Perm J. 2019; 23: 19-003.

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Följ oss på Facebook

Prenumerera via e-post

Fyll i din e-postadress för att prenumerera på vårt nyhetsbrev, samt bli notifierad via e-post när vi postar nya inlägg.

Twitter

Instagram