Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden. Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!
Du blir medlem i Läkare för Framtiden genom att betala in avgiften på vårt PlusGirokontonr
69 89 83-4 (skriv ditt personnummer i OCR-/meddelandefältet) samt skicka ett e-brev till medlem@lakareforframtiden.se med följande information:

  • Förnamn
  • Efternamn
  • Gatuadress
  • Postnummer och postort
  • Hemtelefonnummer och/eller mobiltelefonnummer
  • E-postadress
  • Personnummer (för att sammanföra dina uppgifter med betalning)
  • Ange om du är läkare, läkarstudent eller om du jobbar eller forskar inom vård och hälsa. Detta påverkar inte din medlemskategori, utan fyller endast en statistisk funktion.

När vi mottagit din betalning skickar vi en bekräftelse på att du är medlem via e-post.
Vi skickar ut medlemsutskick endast via e-post, så det är viktigt att du meddelar oss om du byter e-postadress.
För övriga frågor, kontakta oss på info@lakareforframtiden.se

Bli medlem

Man behöver inte vara läkare eller jobba inom vården för att bli medlem i Läkare för Framtiden.

Det kostar 300 kr per kalenderår (studerande och pensionärer betalar 100 kr per kalenderår). Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Läs mer ›

Följ oss på Facebook

Prenumerera via e-post

Fyll i din e-postadress för att prenumerera på vårt nyhetsbrev, samt bli notifierad via e-post när vi postar nya inlägg.

Twitter

Instagram